, 01.01.1970. 00:00

Što s filmom kada je gotov?

Snimiti dobar film predstavlja 50 % rada na projektu – no kako razviti strategiju koja će ga dovesti u ruke odgovarajućeg selektora, prodajnog agenta ili distributera? Odjel za promociju i plasman Hrvatskog audiovizualnog centra provodi različite programske djelatnosti pomoću kojih ispunjava zadaću krovnog promotora hrvatskih filmova, autora i filmskih djelatnika u Hrvatskoj i inozemstvu. Aktivnosti odjela usmjerene su na povećanje međunarodne vidljivosti hrvatske kinematografije, a samim time i na plasman filmova na filmske manifestacije diljem svijeta. Aktivnosti obuhvaćaju nastupe na organiziranim filmskim sajmovima, suradnju s međunarodnim filmskim festivalima te suradnju s veleposlanstvima Republike Hrvatske u svijetu, kao i s ostalim platformama koje omogućuju vidljivost hrvatskih autora i njihovih radova.
Na prezentaciji ćemo se baviti pitanjem kako Odjel za promociju i plasman može pomoći u izgradnji festivalske strategije te plasmanu vašeg filma na međunarodne manifestacije.

Odjel za promociju i plasman Hrvatskog audiovizualnog centra