Završile prijave filmova na 25. Dane hrvatskog filma

Rok za prijavu je istekao 22. veljače 2016.  Jublarno, 25. izdanje Dana hrvatskog filma održat će se od 21. do 24. travnja 2016.Pravo prijave na 25. DHF imaju hrvatski filmovi i manjinske hrvatske koprodukcije kratkog, srednjeg i dugog metra (izuzev dugometražnih igranih filmova) koji su završeni nakon 1. siječnja 2015. godine. Neće se razmatrati filmovi prijavljeni na prethodna izdanja Dana hrvatskog filma i filmovi koji su završeni prije navedenog roka. Filmove mogu prijaviti redatelji, producenti i nacionalna filmska tijela koji imaju pravo i ovlaštenje za zastupanje i prijavljivanje filmova.

Filmovi u konkurenciji 25. DHF-a natječu se za Grand Prix Dana hrvatskog filma, nagrade Oktavijan Hrvatskog društva filmskih kritičara, Nagradu Jelena Rajković Hrvatskog društva filmskih redatelja, nagradu Ocjenjivačkog suda za etiku i ljudska prava i Nagradu publike.

Pravilnik u kojem su navedeni svi uvjeti za prijavu dostupan je na ovoj poveznici.

Za sve dodatne informacije o postupku prijavljivanja na natječaj, molimo obratite nam se putem e-maila prijave@danihrvatskogfilma.net.