3. rujna 2015

3. rujna 2015

Hrvatska, 2018, 9′

Sve novinske vijesti od 3. rujna 2015. u tom trenutku postale su stvarne. Banalnosti toga dana i osobna sjećanja pomiješali su se neobično snažno.

Sara Jurinčić rođena je 1989. u Zadru. Završila je Arhitektonski fakultet u Zagrebu. Godinu 2011. provodi u Rotterdamu gdje se, radeći u filmskom laboratoriju W.O.R.M., susreće sa 16-milimetarskim filmom. Sudjelujući u mnogim radionicama, počinje se aktivno baviti eksperimentalnim filmom, a zatim videom, pohađajući Restartovu Školu dokumentarnog filma. Godine 2018. osnovala je Nomad Studio.

Režija
Sara Jurinčić

Scenarij
Sara Jurinčić

Kamera
Sara Jurinčić

Montaža
Sara Jurinčić

Oblikovanje zvuka
Ivan Zelić

Producentica
Anita Bastašić

Produkcija
Restart – Škola dokumentarnog filma